Koolitervishoid

Tervishoid saab alguse juba sündides ning kestab terve elukaare vältel.
Meie kooliõed panustavad selle nimel, et ka koolikeskkonnas oleks kõigile vajajatele abi käeulatuses.

Millega me tegeleme?

  • Viime koolides läbi meditsiinilist ülevaatust ehk tervisekontrolli – mõõdame õpilase pikkust, kaalume, kontrollime nägemist ja rühti, mõõdame vererõhku, jälgime lapse füüsilist arengut.
  • Tervisehäirete korral väljastame saatekirja pere- või eriarsti juurde.
  • Osutame esmaabi.
  • Teostame plaanipärast immuniseerimist vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale.
  • Korraldame koolisööklates kontrolli söögitegemise ja puhtuse üle.
  • Korraldame vastuvõttu terviseprobleemidega lastele ja vajadusel saadame arstile.
  • Nõustame ja informeerime lapse lähedasi ja koolipere liikmeid.
  • Tervisekasvatuse eesmärgil viime läbi profülaktilisi vestlusi tervislikust toitumisest, kehalisest aktiivsusest, hügieenist, suitsetamise kahjulikkusest, narkootikumidest ja paljust muust.
  • Õpetame lapsi väärtustama tervislikku ellusuhtumist ning regulaarset hoolitsemist oma tervise eest.