Koolitervishoid

Tervishoid saab alguse juba sündides ning kestab terve elukaare vältel.
Meie kooliõed panustavad selle nimel, et ka koolikeskkonnas oleks kõigile vajajatele abi käeulatuses.