Vaimse tervise õe teenus

Vaimse tervise õde on erioskuste ja -teadmistega kliiniline spetsialist, kes hindab meie külastaja üldist terviseseisundit, osutab õendusabi reaalsete ja potentsiaalsete vaimse tervise väljakutsete puhul ning tegeleb vaimse tervise alase edendus- ja ennetustööga. Vaimse tervise õde on Sinu esmane kontakt vaimse tervise murede väljaselgitamisel.

Kellele on teenus suunatud?

Vaimse tervise õe vastuvõtt on mõeldud kõigile, kes vajavad vaimset toetamist ja tuge. Õe vastuvõtule on oodatud nii täiskasvanud kui lapsed (alates 5. eluaastast) ja noorukid koos vanematega.

Teenust osutatakse eesti- ja vene keeles.

Mida teeb vaimse tervise õde?

  • Hindab ja analüüsib patsiendi terviseseisundit ning -riske;
  • teostab vaimse tervise (ärevushäired, meeleoluhäired, depressioon) alast esmast- või jätkunõustamist;
  • tutvustab eneseabivõtteid ja tegeleb eluviisinõustamisega;
  • nõustab õige tervisekäitumise osas nii töö- kui kodukeskkonnas;
  • jälgib, hindab ja annab nõuandeid ravimite ja raviskeemiga seonduvalt;
  • tutvustab erinevaid teraapiaid;
  • suunab Sind vajadusel edasi teiste spetsialistide, sh psühholoogide või arsti vastuvõtule.

Vaimse tervise eriõde teeb koostööd kõigi tervishoiuvaldkonna spetsialistidega (psühhiaater, kliiniline psühholoog ja teised psühhooogid ja terapeudid), soovi korral Sinu lähedastega, samuti kohalike omavalitsuste esindajate, kooliperega.

Vastuvõtule tulles

  • võta kaasa isikut tõendav dokument;
  • pane soovi korral kirja Sinu vaimset heaolu puudutavad küsimused, millele soovid vastuseid leida.

Vaimse tervise õe teenus on rahastatud Eesti Haigekassa poolt. Võimalik on pöörduda ka tasulisele vastuvõtule.

Sinu vastuvõtu eest saab tasuda ka tööandja ja/või esindaja (omavalitsus, SKA Lastemaja, Ohvriabi) garantiikirja alusel (NB! täpsusta oma tööandjalt tervisepaketi olemasolu ja võimalusi).

Teenuse kestvuseks on kuni 60 minutit.

Vaimse tervise õe teenust pakub pikaaegse töökogemusega vaimse tervise spetsialist Egle Küttis.
Egle on 2020. aastal omandanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli magistrikraadi terviseteaduses, spetsialiseerumisega vaimse tervise õeks. 2021. aastal on läbitud kognitiiv-käitumusliku teraapia I osa. Sügisel 2021 alustatud dialektilise käitumisteraapia intensiivõpinguid. Eglel on pikaajaline töökogemus sõltuvusprobleemidega noorukite ning nende vanematega.

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1100
E-post: registratuur@corrigo.ee