Ravijärjekorra pidamise kord

Tervishoiuteenust võib osutada ravijärjekorra alusel juhul, kui puudub võimalus tervishoiuteenust osutada kohe. Inimene peab kindlasti arsti vastuvõtule pääsema ravijärjekordade maksimummäära piires. Eriarstiabi ambulatoorsele vastuvõtul puhul on see kuni 6 nädalat. Vältimatut ja erakorralist ravi vajavad kindlustatud võetakse ravile olenevalt patsiendi tervislikust seisundist kohe või plaanilisest järjekorrast lühema ooteaja jooksul.

Tervishoiuteenuse saamist ootavate isikute järjekorda korraldatakse tervise infosüsteemi vahendusel digiregistratuuris.

OÜ-s Corrigo registreerib ja peab ravijärjekorda registratuuritöötaja. Korduva visiidi määramisel võib patsienti vastuvõtule registreerida ka muu erialaspetsialist (arst, õde, füsioterapeut).

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud:

Kodulehe kaudu saabunud vastuvõtule soovi teate korral korraldab registratuuritöötaja ravijärjekorda panemise ning patsiendi teavitamise ühe tööpäeva jooksul.

Registratuuritöötaja on kohustatud esimesel pöördumisel registreerima nimetatud ajavahemikus saabunud ravijärjekorra taotlused olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.

Vajadusel ravijärjekorras muudatuse tegemisel registratuuritöötaja teatab patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest ning säilitab varasema teabe koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.

Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, teavitab patsienti registratuuritöötaja teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.

Patsiendil on​ vastutus ilmuda kokkulepitud ajal vastuvõtule. Kui patsient ei ilmu vähemalt 24 tundi ette teatamata kokkulepitud ajal vastuvõtule/protseduurile, on asutusel õigus antud aeg tühistada ning väljastada uus aeg järjekorra lõpus.

Ravijärjekorra pidamise kord 24.04.2017