Logopeedid ja kõneravi

Logopeedi teenus on isiku toimetuleku tagamiseks olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises, kommunikatsiooni taastamine, säilitamine või alternatiivse kommunikatsiooni rajamine õppimise, vilumuste kujundamise ja/või individuaalsete abivahendite loomise ning kasutamise õpetamine.

Logopeed aitab nii lapsi kui ka täiskasvanuid, kel on raskusi mõtteid suuliselt või kirjalikult väljendada.

Esmase konsultatsiooni käigus selgitatakse välja mure olemus ja koostatakse raviplaan. Individuaalse teraapiaplaani kestel seatakse igaks seansiks eesmärgid ning koostatakse probleemi spetsiifikast lähtudes harjutused.

Meie spetsialistid valdavad nii eesti- kui vene keelt ning omavad kogemust ka logopeedilise massaaži tegemise osas.

Lisaks valmistab logopeed ette abimaterjalid ja kodused ülesanded (pildid, tekstid).

Laste kõneprobleemide korral on väga oluline edu osa lapsevanema valmidus rakendada igapäevaselt teraapiatunnis õpitud oskusi.
Ühe teraapiatunni kestus on olenevalt toe vajaja vanusest 30-45 minutit, sellele lisandub pöörduja ja/või tema lähedaste nõustamine.

Meie spetsialistid:

Kersti Reimann – logopeed-eripedagoog, kes tegeleb eesti emakeelega laste ning täiskasvanutega.
Kersti omab pikaajalist kogemust nii koolikeskkonnas, taastusravis ja rehabilitatsioonis, olles rehabilitatsioonimeeskonnas ka ekspert-spetsialisti rollis.

Olga Korovjonkova – just taastusravile ja rehabilitatsioonile ning kõne arengule keskenduv logopeed, kelle tööd on hinnatud kõrgelt nii alusharidust pakkuvates asutustes kui ka rehabilitatsioonimeeskondades. Olga töökeeleks on vene keel ning tal on logopeedilise massaaži tegemise oskused.

Ksenia Korovjonkova on meie noorim kõneravi tööpere liige, logopeed-eripedagoogi assistent. Ksenia õpib Tartu Ülikoolis eripedagoogika ja logopeedia õppekaval ning tema kirg on töötamine just lastega. 2023 aastal sai ta vabatahtlikuna kogemusi üliõpilastest abiõpetajate programmis. Samuti panustab ta haridusasutustes ja rehabilitatsiooniteenustel tugiisikuna.

Ksenia töökeeled on eesti ja vene keel ning ta nõustab peresid, kus on lapsed vanuses 2-18 eluaastat. Suurim töökogemus on tal just 3-11 aastaste eesti emakeelega, erivajadustega lastega. Ksenia juhendja on meie pikaaegne ja laia kogemustepagasiga logopeed Olga Korovjonkova.

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1100

E-post: registratuur@corrigo.ee