Logopeed

Logopeedi teenus on isiku toimetuleku tagamiseks olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises, kommunikatsiooni taastamine, säilitamine või alternatiivse kommunikatsiooni rajamine õppimise, vilumuste kujundamise ja/või individuaalsete abivahendite loomise ning kasutamise õpetamine.

Logopeed aitab nii lapsi kui ka täiskasvanuid, kel on raskusi mõtteid suuliselt või kirjalikult väljendada.

Esmase konsultatsiooni käigus selgitatakse välja mure olemus ja koostatakse raviplaan. Individuaalse teraapiaplaani kestel seatakse igaks seansiks eesmärgid ning koostatakse probleemi spetsiifikast lähtudes harjutused.

Meie spetsialistid valdavad nii eesti- kui vene keelt ning omavad kogemust ka logopeedilise massaaži tegemise osas.

Lisaks valmistab logopeed ette abimaterjalid ja kodused ülesanded (pildid, tekstid).

Laste kõneprobleemide korral on väga oluline edu osa lapsevanema valmidus rakendada igapäevaselt teraapiatunnis õpitud oskusi.
Ühe teraapiatunni kestus on olenevalt kliendi vanusest 30-45 minutit, sellele lisandub lapsevanema nõustamine.

Meie spetsialistid:

Kersti Reimann – logopeed-eripedagoog, kes tegeleb eesti emakeelega laste ning täiskasvanutega.
Kersti omab pikaajalist kogemust nii koolikeskkonnas, taastusravis ja rehabilitatsioonis, olles rehabilitatsioonimeeskonnas ka ekspert-spetsialisti rollis.

Olga Korovjonkova – just lastele keskenduv logopeed, kelle tööd on hinnatud kõrgelt nii alusharidust pakkuvates asutustes kui ka rehabilitatsioonimeeskondades. Olga töökeeleks on vene keel ning tal on logopeedilise massaaži tegemise oskused.

Svetlana Polyakova – magistriharidusega logopeed, kes tegeleb vene emakeelega laste ning täiskasvanutega. Svetlana omab töökogemust nii lasteasutustes kui ka rehabilitatsioonimeeskondades. Lisaks on tal logopeedilise massaaži tegemise oskused.

Hind:

50 € / 60 min

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1100

E-post: registratuur@corrigo.ee