Tegevusterapeut

Tegevusteraapia tegeleb inimese tegevusvõimet mõjutavate tegurite väljaselgitamise ning igapäevategevustes osaluse parandamisega ning inimese füüsilise ja psüühilise seisundi mõjutamisega eesmärgipäraselt valitud tegevuste kaudu.

Tervisekeskuses Corrigo võtavad vastu tegevusterapeudid Kristel Pihl ja Airi Alumets.

Kristeli tegevusteraapia teekond sai alugse Aktiviseerimiskeskusest AVE. Ta töötab inimestega kogu elukaare ulatuses, alustades kõige pisemetega ning lõpetades eakatega. Kristel on ka Eesti Tegevusterapeutide Liidu liige ning on osalenud erialastes era- ning riigisektori projektides, samuti koolitab sotsiaalhoolekande valdkonnas ning on täiendanud end koolitustel nii Eestis, kui välismaal. Kristeli töökeelteks on eesti-, vene- ja  inglise keel.

Kristeli silmad paneb särama lastega tegelemine ning neile tuge ja juhendamise pakkumine. Eriti positiivse laengu annab tagasiside lastelt ning nende arengu jälgimine.

Airi õppis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusterpeudi erialal ning omab pikemat kogemust just lastega tegutsemisel.

Tervishoiuvaldkonnaga on Airi väga hästi tuttav, seda läbi tervishoiutöötajast pereliikme ja isikliku töökogemuse Ida-Viru Keskhaiglas. Airi peab oma eriala juures olulisimaks inimese holistilist käsitlusviisi ning piiramatuid võimalusi kasutada tervise taastamiseks ja säilitamiseks loovat lähenemist.

Corrigo rehabilitatsioonimeeskonnas sai Airi väga põhjaliku kogemuse ka täiskasvanutega töötades.

Airi töökeelteks on eesti- ja vene keel.

Taastusarsti või perearsti suunamisega on teenus ravikindlustatud isikule tasuta.

LISAINFO JA BRONEERIMINE:

Telefon: +372 333 1100
E-post: registratuur@corrigo.ee

Terviseportaal: www.terviseportaal.ee