Meist

Meie põhieesmärgiks on kvaliteetsete tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamine, olles parim kaaslane Sinu terviseteekonnal

Meie sihtrühma mahub inimese terve elukaar, mistõttu pöörame individuaalset tähelepanu igas vanuses inimestele.

Hindame oluliselt meie külastajaid kui ka tööperet, mistõttu peame oluliseks panustada teenindusstandardi pidevale arendamisele ka meie tööpere arendamisse ja heaolu hoidmisse.

Tervisekeskus Corrigo kontsern kuulub tervist edendavate töökohtade (TET) ja Eesti Eratervishoiuasutuste Liit võrgustikku.


Oma põhieesmärgi saavutamiseks lähtume alljärgnevatest põhiväärtustest:

Innovatiivsus – juhtimissüsteemi täiustamise tulemusena oleme avatud arengule ja väärtustame innovatiivseid lahendusi.

Professionaalsus – usume oma töötajate võimetesse ja oskustesse. Täidame kõiki seadusandlusest ja regulatiivsetest õigusaktidest tulenevaid nõudeid, samuti kliendile antud lubadusi. Kohandame ja rakendame maailmas tunnustatud meetodeid ja praktikaid.

Isikukesksus – oleme hoolivad ja toetame inimest tema eesmärkide saavutamisel.


Missioon

Meie missiooniks on tunda oma teenuse saajate vajadusi ning pakkuda pühendunud töötajate abil kõige sobivamaid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid nende elukvaliteedi ja toimetuleku parandamiseks.

Visioon

Meie visiooniks on saada usaldusväärseimaks konkurentsivõimeliseks teenuste osutajaks tervishoiu- ja sotsiaalasutuste valdkonnas.
Oleme positiivselt tuntud oma kliendikeskse suhtumise ja teenuste heade tulemuste poolest ning professionaalsete töötajatega ettevõte.