Tagasiside, ettepanekud ja kaebused

Hea külastaja!

Aitäh, et oled usaldanud oma tervise hoidmise meie hoolde.
Lubame, et meie tööpere teeb alati tegevusi ja valikuid, lähtudes enda parimatest oskustest ja soovidest, hoides fookuses Sinu heaolu. Sest kui Sina tunned end hästi, tunneme ka meie end hästi.

Sinu tagasiside on väga oodatud – võtame avatult vastu nii kriitika kui kiitused.
Kui oled leidnud selle aja, et anda meile edasi oma mõtted tervisekeskust Corrigo puudutava teeninduse ja protsesside osas, palun tee seda viisil, mis on meile kasulik õppimise ja parenemise eesmärgil.

Palun mõtesta oma tagasiside viisil, millest saaksime lähtuda, et end arendada. Nii, et järgmisel külastuskorral tunneksid meie üle uhkust, sest Sina andsid oma tagasiside ning meie võtsime selle eesmärgipäraselt vastu.

Aitäh Sulle!

Tagasiside, ettepanekute kui kaebusega võib pöörduda meie juurde järgmistel viisidel:

  • otse registratuuri
  • kodulehe kaudu vastaval vormil (tagasiside)
  • e-posti vahendusel, täita elektrooniline vorm ning saata registratuur@corrigo.ee
  • või panna kaebuste ja ettepanekute postkasti. Postkastid asuvad peahoone fuajees ja metadoon asendusravi vastuvõtu ruumis.

Anonüümse kaebuse puhul edastatakse asutusele informatsioon, kuid kaebusele ei vastata. Kõigile kontaktandmetega esitatud kaebustele vastatakse 10 tööpäeva jooksul alates info kättesaamise päevast. Kontaktandmetega ettepanekutele ning tagasisidele vastatakse siis, kui info esitaja on seda soovinud.

Tutvu Tervisekeskus Corrigo külastajate tagasisidega

2019-2020


Kaebuste esinemisel on õigus pöörduda:

Meie asutuses

Tervisekassasse 

  • helistades telefonile +372 669 6630 või 16363 (tööajad E-R 8:30-16:30)
  • e-posti teel: info@tervisekassa.ee
  • posti teel: Lastekodu 48, 10144 Tallinn

Terviseametisse 

Sotsiaalministeeriumisse

  • e-posti teel: info@sm.ee
  • posti teel: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Sotsiaalkindlustusametisse

Eesti Patsientide Esindusühing