Tagasiside, ettepanekud ja kaebused

Kõigil meie patsientidel ja klientidel on õigus esitada tagasisidet, ettepanekuid ja kaebusi.

Saadav info on vajalik teenuste parendamisel ning aitab asutuse juhil vastu võtta otsuseid kvaliteedi tõstmiseks.

Tagasiside, ettepanekute kui kaebusega võib pöörduda meie juurde järgmistel viisidel:

  • otse registratuuri
  • kodulehe kaudu vastaval vormil (tagasiside)
  • e-posti vahendusel, täita elektrooniline vorm ning saata registratuur@corrigo.ee
  • või panna kaebuste ja ettepanekute postkasti. Postkastid asuvad peahoone fuajees ja metadoon asendusravi vastuvõtu ruumis.

Anonüümse kaebuse puhul edastatakse asutusele informatsioon, kuid kaebusele ei vastata. Kõigile kontaktandmetega esitatud kaebustele vastatakse 10 tööpäeva jooksul alates info kättesaamise päevast. Kontaktandmetega ettepanekutele ning tagasisidele vastatakse siis, kui info esitaja on seda soovinud.

Tutvu Tervisekeskus Corrigo külastajate tagasisidega

2019-2020


Kaebuste esinemisel on õigus pöörduda:

Meie asutuses

Tervisekassasse 

  • helistades telefonile +372 669 6630 või 16363 (tööajad E-R 8:30-16:30)
  • e-posti teel: info@tervisekassa.ee
  • posti teel: Lastekodu 48, 10144 Tallinn

Terviseametisse 

Sotsiaalministeeriumisse

  • e-posti teel: info@sm.ee
  • posti teel: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Sotsiaalkindlustusametisse

Eesti Patsientide Esindusühing