Töötervishoid

Tervisekeskus Corrigo – Sinu ettevõtte partner mitte ainult rutiinses tervisekontrollis, vaid ka tööstressi vältimisel ning töötajate vaimse- ja füüsilise tervise hoidmisel ja arendamisel. Usalda meid, kogumikuna viib see Sinu ettevõtte uuele tasemele.

Töötervishoiuteenuste raames pakume asutustele ja eraisikutele meditsiinilist tervisekontrolli ja mittemeditsiinilisi võimalusi – koolitused, inspiratsioonitunnid, infopäevad, tööelu ja -koha kvaliteedi hindamine ning kohandamine jne.
Töötervishoiu peaeesmärk on töötaja tervise regulaarne jälgimine tööprotsessis, ennetuslik tegevus kutsehaiguste vältimiseks, tööst põhjustatud kutsehaiguste õigeaegne diagnoosimine ning töötaja ravile suunamine.