90 minuti töötuba

Alati ei pea baasteadmisteks läbima terve päeva kestvat koolitust või seminari. Teinekord piisab ka aega säästvast ja olulisemat kokkuvõtvast info- või inspiratsioonitunnist, mis annab hea põhja ja impulsi uute sammude astumiseks. Selleks oleme spetsiaalselt sinu vajadustele põhinedes kokku pannud 90 minuti töötoad & kovisooni teenuse, hoolides sinu tervisest, ajast ja keskkonnast.

Kui sa ei leidnud alloleva seast sobivat teemat, tee meile ettepanek ning koostame sulle töötoa, mis just sinu ettevõtte eripära silmas pidades inspiratsiooni annaks.

Teadlikult tervisest

Töötoas osalenu:

 • on teadlikum, millised on tervisliku käitumise põhimõtted
 • saab põgusa ülevaate Eesti rahvastiku tervise arengukavast ja sealsetest eesmärkidest
 • oskab hinnata, millistest allikatest leiab usaldusväärset terviseinfot
 • saab näpunäiteid vahenditest tervise edendamiseks kodus, koolis, tööl

Sihtrühm: tervisest ja selle teadlikust edendamisest hoolivad inimesed
Koht: sinu ettevõttes või meie juures
Hind: küsi hinnapakkumist

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1100
E-post: registratuur@corrigo.ee

Töökeskkonna ohutegurid – kas ka minu töökeskkonnas?

Töötoas osalenu:

 • mõistab (seaduses sätestatud) psühhosotsiaalsete ohutegurite sisu ja mõju
 • oskab märgata riskikohti
 • hindab kriitiliselt oma tänaseid teadmisi ja oskusi psühhosotsiaalsete ohutegurite mõõtmisel
 • saab ülevaate vahenditest ohutegurite mõõtmiseks, ennetamiseks, mõju vähendamiseks

Sihtrühm: töökeskkonnavolinikud ja -spetsialistid, töötervisega tegelevad töötajad, personalitöötajad, töökeskkonnast hoolivad inimesed
Koht: sinu ettevõttes või meie juures
Hind: küsi hinnapakkumist

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1100
E-post: registratuur@corrigo.ee


Tervist toetav toitumine töökohal

Töötoas tutvume sinu ettevõtte hetkeolukorra ja eesmärkidega, anname praktilised soovitused ja juhised kas ja milliseid muutuseid võiks ette võtta, et saavutada parim võimalik tulemus. Koostame tööplaani, et need muutused võimalikult sujuvalt ellu viia arvestades sinu töökeskkonna vajadusi ja eripärasid.

Töötoas osalenu:

 • tunneb tervisliku toitumise põhimõtteid ja on teadlik selle seostest töötaja tervise, produktiivsuse ja heade töösuhetega
 • oskab teha õigeid ja kasulikke valikuid ja anda soovitusi kolleegidele
 • julgeb ja oskab innustada ka teisi võtma ette samme tervislikuma eluviisi poole luues sobiva keskkonna
 • märkab edusamme ja oskab seada uusi eesmärke

Lisateenusena pakume kehakoostise mõõtmist aparaadiga Jawon ioi 353 ja tulemust kokkuvõtvat konsultatsiooni.

Sihtrühm: kõik tervisest hoolivad inimesed
Koht: sinu ettevõttes või meie juures
Hind: küsi hinnapakkumist

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1100
E-post: registratuur@corrigo.ee


Kontoritool kui treeningvahend

Vaatame koos üle sinu töökoha. Anname praktilisi soovitusi ergonoomiliste muudatuste tegemiseks töökeskkonnas. Pakume ideid, kuidas sinul või sinu töötajal oleks võimalik sundasenditest või korduvatest töövõtetest tulenevaid vaevusi leevendada.

Töötoas osalenu:

 • teab, millised soovitused on puhkepauside osas tööl
 • teab, millised lihtsad harjutused sobivad töökeskkonda sundasenditest tulenevate lihaspingete leevendamiseks
 • teab, millal pöörduda spetsialisti poole ja millised on Tervisekeskus Corrigo poolt pakutavad võimalused

Sihtrühm: kontoritöötajad, pidevas sundasendis või korduvaid töövõtteid kasutavad töötajad, kõik tervisest hoolivad inimesed
Koht: sinu ettevõttes
Hind: küsi hinnapakkumist

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1100
E-post: registratuur@corrigo.ee


Tööõnn – mis see on ja kust seda otsida?

Töötoas osalenu:

 • mõistab, millest tööõnn sõltub
 • saab ülevaate, milline on „tervislik“ töökoht, kuidas vältida töötüdimust
 • saab praktilised näpunäited, kuidas aru saada, kas oled töö-õnnelik

Sihtrühm: endast ja töökeskkonnast hoolivad inimesed
Koht: sinu ettevõttes või meie juures
Hind: 249€ / 10 inimest grupis

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1100
E-post: registratuur@corrigo.ee