Kliinilise psühholoogi teenus

Tervisekeskuses Corrigo võtab vastu kliiniline psühholoog Siim Jakobsoo, kelle tööks on (koos psühhiaatriga) erinevate häirete ravimine ja sümptomite leevendamine.

Olles omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis, on Siim Jakobsoo ka Eesti Psühholoogide Liidu (EPL) liige ning tema põhitöökoht on Tartu Ülikooli psühhiaatriakliiniku akuutosakonnas.

Oma igapäevases teraapiatöös põhineb Siim Jakobsoo peamiselt kognitiiv-käitumuslikule alustele. Lisaks teraapiale viib ta läbi mitmeid suhtlemis- ja teraapiagruppe, kus õpetab patsientidele suhtlemisoskusi ning käsitleb emotsioone meie igapäevases elus. Samuti tegeleb ta oma töös kognitiivsete funktsioonide ja isiksuse uuringute tegemisega. Üks osa Siimu tööst on sõltuvusnõustamine.

Siim endast EPL blogis: “Leian, et meie ühiskonnas ei ole stigmal enam kohta vaimses tervises, seetõttu on normaliseerimine üks olulisemaid tehnikaid, mida oma igapäevases töös kasutan. Just psühhootilise häirega inimestel on väga suur risk sattuda stigmatiseerimise alla, kuna nende kogemused on võrreldes teiste inimestega (ja neil esinevate raskustega) erinevad ja tihtipeale raskesti mõistetavad. Näiteks emotsioonide tundmise ja nendest rääkimise normaliseerimine on üheks põhjuseks, miks ma statsionaarseid suhtlemisgruppe korraldan.

Loodan sealjuures, et inimestel tekib ka motivatsioon oma probleemidega teraapias juba edaspidiselt põhjalikumalt tegeleda. Normaliseerides oma vaimse tervisega tegelemist spetsialistide juures suuname inimesi eemale nendest eneseabiviisidest, mis võivad pahatihti nende igapäevast hakkamasaamist veelgi rohkem vähendada.”

2015. aastal sai Siim Jakobsoo bakalaureusetöö 2. preemia terviseuuringute valdkonnas „Psühhoosiriski hindavate mõõdikute adapteerimine eesti keelde” (Tartu Ülikool) eest.

Kliinilise psühholoogi teenus on hetkel tasuline, saatekirjata.

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1100
E-post: registratuur@corrigo.ee