Psühholoog

Tervisekeskuses Corrigo võtavad vastu eesti ja vene emakeelega psühholoog-psühhoterapeudid ning nõustajad. Oleme Eesti Töötukassa psühholoogilise- ja sõltumisnõustamise koostööpartner.

Enne teenuse broneerimist tutvu ka meie spetsialistidega. Pereterapeudi ja kliinilise psühholoogi teenused leiad rubriigist “vaimne tervis”.

Alona Kaleda

spetsialiseerub küsimustele, mis puudutavad:

 • kriisiseisundid kodus, tööl, koolikeskkonnas
 • lähisuhte-, pere- ja lastega, sh hoolduskohustusega seonduvaid teemad
 • sõltuvusprobleemid
 • vaimne heaolu, eneseregulatsioonitehnikad

Alona töökeeleks on vene keel. Ta on omandanud magistrikraadi psühholoogias, õppinud täiendavalt psühho- ja grupiteraapiaid; omab teadmisi tööalase eneseteostusega seotud väljakutsete lahendamisest.

Alates 2010. aastast on Alona lisaks individuaalkonsultatsioonidele ja nõustamisele (sh Ohvriabi meeskonnas) osalenud igapäevaselt ka rehabilitatsioonimeeskondade töös, rehabilitatsioonivajaduse hindamisel-planeerimisel, juhtumiaruteludel jm.
Rehabilitatsioonis on ta peamiselt spetsialiseerunud vaimse ja/või füüsilise erivajadusega lastele, kuid olemas pikaajaline kogemus ka täiskasvanute, eakate ja perede nõustamisel.

Valeria Drobot

on Tervisekeksus Corrigo vaimse tervise tööpere noorim liige, kes alustas meie juures 2019 aastal praktikandina. Valeria on omandanud enda psühholoogi eriala Tallinna Ülikoolis ning arendab end järjepidevalt nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Tema valdkondadeks on:

 • (noorte) riskikäitumine
 • kriisiseisundid
 • terviseseisundiga (sh puue) kohanemine
 • lein ja kaotus
 • töö- ja pereelu ühildamine, sh stress ja läbipõlemine

Valeria töökeelteks on eesti, vene ja inglise keel.

Lisaks individuaalkonsultatsioonidele ja nõustamisele on Valeria pühendunud tööandjate ja töötajate nõustamistele töökeskkondades, kus ta teeb tööd nii üksikisikuga kui rühmadega. Tal on kogemus koolitamises ja ning ta panustab aktiivselt meie kontserni kuuluva SA Jõhvi Haigla rehabilitatsioonimeeskonna töös.

Greta Kello

on pikaajalise rehabilitatsioonimeeskonna töökogemusega psühholoog, kelle valdkondadeks on

 • lein ja lähedase kaotus
 • endassetõmbumine, püsivad muremõtted
 • enese- ja (individuaalne) ajajuhtimine
 • sisemine motivatsioon

Greta töökeelteks on nii eesti kui ka vene keel. Ta on omandanud magistrikraadile vastava kvalifikatsiooni psühholoogias, lisaks täiendanud end kursustel, mis lihtsustavad tööd erivajadustega lastega.

Lisaks individuaalkonsultatsioonidele ja nõustamisele osaleb ka Greta igapäevaselt rehabilitatsioonimeeskonna töös, rehabilitatsioonivajaduse hindamisel-planeerimisel, juhtumiaruteludel jm.

Dmitri Pantelejev

on koolipsühholoogi haridusega täiskasvanute andragoog-koolitaja.  Just tänu viimati omandatud haridusele tunnetab Dmitri väga hästi nii haridusasutuste töötajate kui ka (noorte)gruppide vajadusi.

Käsitletavad probleemid individuaalkonsultatsioonidel ning grupikohtumistel:

 • konfliktid perekonnas
 • koolikohustuse mittetäitmine
 • enesejuhtimine
 • vaimse tervise probleemid
 • sõltuvusprobleemid
 • traumad, surm, kaotus, lein

Alates 2020. aasta augustist osaleb Dmitri ka rehabilitatsiooniteenuse klientide nõustamisel ning on Ohvriabi meeskonna liige.

Jagatud mure on poolt muret ning jagatud rõõm lausa kahekordne!

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1100
E-post: registratuur@corrigo.ee