Patsiendi õigused ja kohustused

Õigused:

saada kvaliteetset tervishoiu- ja sotsiaalteenust vastavalt teenuseosutaja pädevusele;

olla informeeritud oma tervislikust seisundist ja arsti poolt koostatud raviplaani sisust, temale teostavatest protseduuridest, terviseuuringutest ning nende osutamisega seotud olulistest riskidest, eeldatavatest tagajärgedest, olemasolevatest alternatiividest ja mitteosutamise tagajärgedest;

keelduda oma tervise kohta info vastu võtmisest;

nõustuda või keelduda pakutavast tervishoiuteenusest. Patsiendile võib tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta;

keelduda kõrvalise isiku juuresolek tervishoiuteenuse osutamisest;

saada tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid seaduslikult ettenähtud juhtudel riigi poolt tasustatuna;

olla informeeritud osutatavate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste hindadest ning võimalusest.

Kohustused:

avaldama tervishoiu-/sotsiaaltöötajale tõeselt kogu informatsiooni tema tervise ja seisundi kohta, mis võimaldab erialaspetsialistil aidata kaasa igati isiku heaolu paranemisele;

tasuma teenuse eest kokkulepitud tasu või muud asutuse poolt määratud ja seadusega lubatud tasud enne teenuse osutamist;

täitma teenusepakkuja asutuses kehtivat sisekorda;

suhtuma personalisse lugupidavalt;

ilmuma teenuse osutamisele kokkulepitud ajal.

Tervishoiuteenuste osutamise üldtingimused