Vaimse tervise uuringud

Tervisekeskus Corrigo kliiniline psühholoog viib läbi enamlevinud vaimse tervise (psühholoogilisi) uuringuid. Nendeks on isiksuse uuring ja/või kognitiivse(te) funktsiooni(de) uuring.

Isiksuse uuring

See meetod aitab tuvastada erinevaid käitumismustreid, mis panevad inimest ühetaoliselt jäigalt reageerima erinevates isiklikes ja sotsiaalsetes olukordades ning mis võivad ilmneda inimese mõtlemis- ja tajumisviisis, emotsioonides ja suhtlemisstiilis.

Väljakujunenud stiil aga võib häirida eluga toimetulekut ning tuua kaasa raskusi nii inimesele endale kui tema lähedastele.

Isikuhäiretega võivad kaasneda depressioon, ärevus või teised psüühikahäired. Isiksusehäiretele viitavad jooned ilmnevad harilikult juba lapse- või noorukieas ning püsivad ka täiskasvanuna.

Isiksuse uuringu tulemused aitavad probleemid välja selgitada, neid omavahel eristada, on toeks arstile otsuste langetamisel ning ka järgeva psühhoteraapia kavandamisel ja läbiviimisel.

Isiksuse uuring koosneb:

 • kliiniline intervjuust ja küsimustike täitmisest emotsionaalse seisundi hindamiseks
 • diagnostilisest intervjuust
 • tulemuste analüüsist spetsialisti poolt ja kokkuvõtte koostamisest
 • kokkuvõtte tutvustamisest

Kognitiivse funktsiooni hindamine

Tegemist on vaimsete võimete ja sotsiaalsete oskuste hindamisega. See sisaldab endas inimese erinevate kognitiivsete võimete ja tegevusprotsesside uurimist ning mõõtmist (mälu, taju, tähelepanu, visuaal-ruumiline mõtlemine, planeerimisoskus ja arutlusvõime), samuti inimese emotsionaalse seisundi hindamist.

Uuring on arstile toeks õige diagnoosi püstitamisel ja korrektse ravi määramisel või selle muutmisel.

Kognitiivse funktsiooni hindamine koosneb:

 • kliinilisest intervjuust üldise seisundi ja probleemide hindamiseks
 • testide läbiviimisest ja küsimustike täitmisest
 • tulemuste analüüsist spetsialisti poolt ja kokkuvõtte koostamisest
 • kokkuvõtte tutvustamisest

PANE TÄHELE!

 • uuringut teostatakse nii lastele kui täiskasvanutele vastava pädevusega kliinilise psühholoogi poolt
 • juhul, kui eelmiste uuringute tulemused ei ole digiloos kättesaadavad, võta need kaasa
 • tule värske ja puhanuna
 • arvesta kohtumiseks kliinilise psühholoogiga ca 3 tundi
 • uuringu tulemuste kohta tagasiside andmine toimub üldjuhul eraldi kohtumisel, milleks lepitakse uuritava soovi korral kokku sobiv aeg

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1100
E-post: registratuur@corrigo.ee