Kovisioon

Tervisekeskus Corrigo kuulub Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustikku alates 2009. aastast. Selleks, et toetada ka teisi organisatsioone töötajate tervise hoidmisel, läbis meie tegevjuht Merle Tervise Arengu Instituudi, Dictum Supervision & Coaching OÜ ja Signe Vesso poolt koostatud kovisioonigrupi juhtide kursuse ja saab tulla Sinu töökeskkonda töönõustamise partneriks.

Kes või mis on kovisioon?

Horisontaalne töönõustamine ehk teisisõnu kovisioon põhineb mittehierarhilisel suhtel. Kovisioon toimub töötajate vahel vastastikkuse nõustamise vormis. Kovisioon on kõige lihtsamalt öelduna kolleegidevaheline jõustamine. Grupp inimesi, kes enda tööd tehes on sarnastel positsioonidel ja rollides.

Kovisioonigrupp on regulaarselt koos käiv rühm inimesi, kes kohtub et analüüsida ja arutada tööalaseid olukordi kasutades osalejate teadmisi, kogemusi ja oskuseid uute lahenduste leidmiseks.

Kovisiooni ekspert Signe Vesso ise võrdleb kovisiooni kui laborit, mis võimaldab ja kiirendab grupiliikmete professionaalset arengut. “Kovisioon aitab inimestel paremaks saada. Kovisioon sobib inimestele, kelle töö sõltub palju mõtetest, tunnetest, reageeringutest, eneseteadlikkusest ja isikumõjust. Kovisioon toimub ainult sel juhul, kui me päriselt otsime lahendusi.”

Miks kovisioon Sinu organisatsioonile hästi mõjub?

 • õppija on hõivatud teadmiste loomisega
 • õppimine toimub reaalelulises, mõtestatud, autentses situatsioonis
 • lahendusi on mitu
 • õppija omab kontrolli protsessi üle
 • õppimine toimub koostöös teistega
 • turvaline, hirmuvaba keskkond
 • mõtlemise üle mõtlemine, reflektsioon
 • toimub aotsiaalne õppimine
 • kriitiline kognitiivne konflikt, mis motiveerib lahendusi otsima ning viib kõrgeima saavutuse tasemeni
 • teiste kogemused aitavad enda elu terviklikumalt näha
 • grupis tulevad esile erinevad perspektiivid
 • inimene konstrueerib ise oma lahendused
 • “heureka-hetked” provotseerivad muutma oma hoiakuid, ootusi, aitavad ajul saada üle vastupanust.

Milleks?

 • grupis osalenud töötaja on avatum, tolerantsem, paindlikum ja kolleegide suhtes mõistvam
 • kovisioon on organisatsiooni jaoks tööriist, et arendada koostöö kultuuri ja ühtekuuluvustunnet
 • osalenud saavad praktilisi näpunäited, kuidas tööelus esilekerkivaid olukordi lahendada

Sihtrühm: endast ja töökeskkonnast hoolivad inimesed
Koht: sinu ettevõttes või meie juures
Hind: kokkuleppel / kuni 10 inimest grupis (Ida-Virus TET võrgustiku liikmetele tasuta!)

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 552 6928
E-post: merle.harjo@corrigo.ee

Töökoha tervisedenduse kovisioonigrupid üle Eesti:

Katrin Kärner-Rebane
TAI paikkondade tervise edendamise osakond
E-post: +372 659 3968, +372 513 9479
E-post: katrin.karner-rebane@tai.ee