Tööelu kvaliteedi hindamine

2019. aasta alguses jõustunud Töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muudatus selgitab senisest detailsemalt tööandja vastutust hoida töötaja füüsilise tervise kõrval ka tema vaimset tervist.
Teisisõnu – igal tööandjal on oluline hinnata tööelu kvaliteeti ning seda mõjutavaid tegureid.
Siiski, töökeskkonna vaimsete ohutegurite väljaselgitamine ja vältimine pole tööandjale täna mitte ainult seadusest tulenev, vaid ka moraalne kohustus.

Mis on psühhosotsiaalsed ohutegurid?

Psühhosotsiaalseteks ohuteguriteks pole vaid ebapiisav aeg töö tegemiseks või kõrged töö nõudmised, vaid ka

 • puudulik tööülesannete kirjeldus,
 • töötaja vähene kompetentsus,
 • võimaluste puudumine täiendkoolitusteks,
 • halb osakonna sisekliima,
 • juhipoolse tagasiside puudumine.

Millised on töötaja heaolu ja tööelu kvaliteeti mõjutavad tegurid?

 • vastupidavus,
 • töötaja enesehinnang,
 • üldine tervislik seisund,
 • oskus tööst taastuda.

15-aastase tegutsemiskogemusega Corrigo on Sinu ettevõtte partner mitte ainult rutiinses tervisekontrollis, vaid ka tööstressi vältimisel.

Julgustame tööandjaid vaatama töökeskkonda kui tervikut. Ohutegurite mõju on üsna lihtne leevendada, kui on teada, millega tuleb tegeleda.
Meie lähenemine on alati teaduspõhine – mõõtmiseks ja hindamiseks valitud instrumendid tuginevad varasematele uurimistöödele.  See võimaldab adekvaatselt hinnata, kas töötajal on piisavalt ressursse, et teha enda tööd kvaliteetselt ning naudinguga.

Milline näeb välja protsess?

Tööelu kvaliteedi hindamiseks (sh psühhosotsiaalsete ohutegurite väljaselgitamiseks) viib meie spetsialist läbi kaardistusuuringu.

Üldjuhul koosneb tööelu kvaliteedi hindamine neljast osast, nende hulka kuuluvad

 • organisatsiooni vajaduste kaardistamine,
 • uurimuse läbiviimine,
 • uurimistulemuste analüüs, tutvustus,
 • soovitused edasisteks tegevusteks.

Meie teostatud kaardistuse ja analüüsi tulemusena tööandja

 • mõistab töökeskkonnast tulenevate vaimsete ohutegurite mõju töötaja tervisele,
 • teab, milliste tööstressorite hulka vähendada,
 • saab suunised erinevateks meetoditeks töötajate hoidmiseks.

Teenuse hind:

Kokkuleppel, sõltuvalt organisatsiooni vajadusest ja liikmete arvust.

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 552 6928
E-post: merle.harjo@corrigo.ee