Töötervishoid

Töötervishoiu osakond pakub asutustele ja eraisikutele töötervishoiuteenust.

Töötervishoiu peaeesmärk on töötaja tervise regulaarne jälgimine tööprotsessis, ennetuslik tegevus kutsehaiguste vältimiseks, tööst põhjustatud kutsehaiguste õigeaegne diagnoosimine ning töötaja ravile suunamine.

Meie poolt pakutavad teenused on:

Tervisekontrolli uuringute mahu koostab töötervishoiuarst lähtudes vastavalt erialale seadusandlusega määratud terviseuuringutest ja riskianalüüsist.

Regulaarne tervisekontroll tagab kindlustunde nii tööandjale kui ka töötajatele.

Juhised tervisekontrolli tulijale

 • Tervisekontrolli teostamise koha aadress: Jaama 34, 41532 Jõhvi
 • Tervisekontrolli minnes palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (ID kaart/pass/juhiluba)
 • Tervisekontrolli teostamise protseduurid teostatakse ühes majas (silmaarsti vastuvõtt, rindkere röntgenogramm, EKG koormustest jne)
 • EKG koormustest kestab ligikaudu pool tundi. Uuring kujutab endast kõndimist liikuval rajal. Ülakehale on kinnitatud elektroodid, mille abil registreeritakse EKG-d. Koormuse raskusastmed määratakse iga patsiendi jaoks eraldi. Samas mõõdetakse ka vererõhku
 • Tervisekontrolli tulles peaksite olema eelnevalt vähemalt 2 tundi söömata, kuna sel juhul on analüüside tulemused kõige objektiivsemad
 • Prillikandjal palume prillid kaasa võtta. Kontaktläätsede omanikul palume läätsed eemaldada silmast vähemalt 1 tund enne silmakontrollile tulekut
 • Tervisekontrolli tulija pöördub kõigepealt registratuuri. Registraator annab info uuringute läbiviimise järjekorra kohta
 • Registratuurist antakse ankeet, mille palume ära täita. Täidetud tervisekontrolli ankeet palume allkirjastada ja anda töötervishoiuarstile
 • Spetsialistid teostavad arsti poolt määratud uuringuid ja analüüse. Peale protseduuride teostamist suunatakse töötaja edasi töötervishoiuarsti juurde, kes teavitab Teid teostatud analüüside/protseduuride tulemustest ja annab individuaalse hinnangu töötaja tervisliku seisundi kohta
 • Soovi korral väljastatakse Teile koopia tervisekontrolli tulemusest ja otsusest.
 • Probleemide esinemisel palun pöörduda koheselt registratuuri või juhataja poole kabinet nr 21.

Töötervishoiu tervisekontrollis sisaldub:

 • Töötervishoiu arsti kontroll
 • töötaja tervisedeklaratsiooniga tutvumine ja anamneesi kogumine;
 • töötaja individuaalne nõustamine lähtuvalt tervislikust seisundist;
 • töötaja terviseseisundi hinnang;
 • uuringute ja läbivaatuse alusel teeb töötervishoiuarst otsuse töötaja sobivuse kohta antud ametikohal;
 • selgitab välja tervisekontrolli läbivaatuse ja terviseuuringute tulemusi ja nende alusel tehtud otsust;
 • hindab töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale;
 • selgitab välja töötaja tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise;
 • terviseuuringute tulemuste ja tervisekontrolli otsuse vormistamine;

Töötervishoiu uuringu plaan

ÜLE 50% TÖÖAJAST KUVARIGA TÖÖTAVALE TÖÖTAJALE

ALUS: “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” Vabariigi Valitsuse 15. novembri 2000.a määrus nr 362

Terviseuuringute maht sisaldab järgnevaid uuringuid:

 • antropomeetria (pikkus, kaal, kehamassi indeksi määramine)
 • kliiniline vereanalüüs
 • südame kontroll (vererõhu mõõtmine, elektrokardiogramm, auskulteerimine)
 • silmaarsti kontroll ja konsultatsioon

SEADMETE REMONDI JA METALLITÖÖTLEJALE

ALUS: “Töötajate tervisekontrolli kord” Sotsiaalministri 24. aprilli 2003.a määrus nr 74

Terviseuuringute maht sisaldab järgnevaid uuringuid:

 • antropomeetria (pikkus, kaal, kehamassi indeksi määramine, dünamomeetriga jõudluse määramine kätes)
 • südame kontroll (vererõhu mõõtmine, elektrokardiogramm, auskulteerimine)
 • kliiniline vereanalüüs, veresuhkru määramine
 • kopsude radioloogiline uuring
 • nägemise kontroll
 • audiomeetria (kuulmise uuring)

Vajadusel lisaks neuroloogi vastuvõtt ja uriinianalüüs.

Vajaduse määrab töötervishoiuarst.

Soovi korral on võimalus täiendavalt teostada:

 • veres kolesterooli sisalduse määramine
 • maksa- ja neeru funktsiooni näitajate määramine
 • reumafaktori näitaja määramine
 • koormustest
 • ultraheli uuring

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1105 / +372 333 1104

E-post: tth@corrigo.ee