Töötervishoid

Töötervishoiu osakond pakub asutustele ja eraisikutele töötervishoiuteenust.

Töötervishoiu peaeesmärk on töötaja tervise regulaarne jälgimine tööprotsessis, ennetuslik tegevus kutsehaiguste vältimiseks, tööst põhjustatud kutsehaiguste õigeaegne diagnoosimine ning töötaja ravile suunamine.

Meie poolt pakutavad teenused on:

Tervisekontrolli uuringute mahu koostab töötervishoiuarst lähtudes vastavalt erialale seadusandlusega määratud terviseuuringutest ja riskianalüüsist.

Regulaarne tervisekontroll tagab kindlustunde nii tööandjale kui ka töötajatele.

Juhised tervisekontrolli tulijale:

 • Tervisekontrolli teostamise koha aadress: Jaama 34, 41532 Jõhvi;
 • Tervisekontrolli minnes palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (ID kaart/pass/juhiluba) ning (kuvariga töötajatele mõeldud) eeltäidetud Tervisekontrolli kaart, mille saad alla laadida siit;
 • Tervisekontrolli teostamise protseduurid teostatakse ühes majas (silmakontroll, rindkere röntgenogramm, EKG koormustest jne);
 • Tervisekontrolli tulles peaksite olema eelnevalt vähemalt 2 tundi söömata, kuna sel juhul on analüüside tulemused kõige objektiivsemad;
 • Prillikandjal palume prillid kaasa võtta. Kontaktläätsede omanikul palume läätsed eemaldada silmast vähemalt 1 tund enne silmakontrollile tulekut;
 • Tervisekontrolli tulija pöördub kõigepealt registratuuri. Registraator annab info uuringute läbiviimise järjekorra kohta;
 • Registratuurist antakse ankeet, mille palume ära täita. Täidetud tervisekontrolli ankeet palume allkirjastada ja anda töötervishoiuarstile;
 • Spetsialistid teostavad arsti poolt määratud uuringuid ja analüüse. Peale protseduuride teostamist suunatakse töötaja edasi töötervishoiuarsti juurde, kes teavitab Teid teostatud analüüside/protseduuride tulemustest ja annab individuaalse hinnangu töötaja tervisliku seisundi kohta;
 • Probleemide esinemisel palun pöörduda koheselt registratuuri või töötervishoiu osakonna juhataja poole kabinet nr 21

Töötervishoiu tervisekontrollis sisaldub:

 • Töötervishoiu arsti kontroll;
 • Töötaja tervisedeklaratsiooniga tutvumine ja anamneesi kogumine;
 • Töötaja individuaalne nõustamine lähtuvalt tervislikust seisundist;
 • Töötaja terviseseisundi hinnang;
 • Uuringute ja läbivaatuse alusel teeb töötervishoiuarst otsuse töötaja sobivuse kohta antud ametikohal;
 • Selgitab välja tervisekontrolli läbivaatuse ja terviseuuringute tulemusi ja nende alusel tehtud otsust;
 • Hindab töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale;
 • Selgitab välja töötaja tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise;
 • Terviseuuringute tulemuste ja tervisekontrolli otsuse vormistamine.

Soovi korral on võimalus täiendavalt teostada:

 • Veres kolesterooli sisalduse määramine
 • Maksa- ja neeru funktsiooni näitajate määramine
 • Reumafaktori näitaja määramine
 • Koormustest
 • Ultraheli uuring

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1105 / +372 333 1104

E-post: tth@corrigo.ee