Töötervishoid

Töötervishoiu peaeesmärk on töötaja tervise regulaarne jälgimine tööprotsessis, ennetuslik tegevus kutsehaiguste vältimiseks, tööst põhjustatud kutsehaiguste õigeaegne diagnoosimine ning töötaja ravile suunamine.

Meie poolt pakutavad teenused on:

Tervisekontrolli uuringute mahu koostab töötervishoiuarst lähtudes vastavalt erialale seadusandlusega määratud terviseuuringutest ja riskianalüüsist.

Regulaarne tervisekontroll tagab kindlustunde nii tööandjale kui ka töötajatele.

Juhised tervisekontrolli tulijale:

 • Tervisekontrolli teostamise koha aadress on Jaama 34a, 41532 Jõhvi
 • Tervisekontrolli tulles palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (ID kaart/pass/juhiluba).
 • Kõik tervisekontrolli kuuluvad protseduurid teostatakse ühes majas ja ühel korrusel (analüüsid, silmakontroll, rindkere röntgen, EKG koormustest jne).
 • Tervisekontrolli tulles peaksite olema eelnevalt vähemalt 2 tundi söömata, kuna sel juhul on analüüside tulemused kõige objektiivsemad.
 • Prillikandjal palume prillid kaasa võtta. Kontaktläätsede omanikul palume läätsed eemaldada silmast vähemalt 1 tund enne silmakontrollile tulekut.
 • Tervisekontrolli tulija pöördub kõigepealt registratuuri. Registraator annab info uuringute läbiviimise järjekorra kohta.
 • Registratuurist antakse ankeet, mille palume ära täita. Täidetud tervisekontrolli ankeet palume allkirjastada ja anda arstile. Tervisekontrolli ankeeti on võimalik täita ka digitaalselt. Selleks tuleb edastada meile tervisekontrolli tulija isikukood(id) ning saadame kaardi täitmiseks meie iseteenindusse.
 • Spetsialistid teostavad arsti poolt määratud uuringuid ja analüüse. Peale protseduuride teostamist suunatakse töötaja edasi arsti juurde, kes teavitab Teid teostatud analüüside/protseduuride tulemustest ja annab individuaalse hinnangu töötaja tervisliku seisundi kohta.

Töötervishoiu tervisekontrollis sisalduvad:

 • tervishoiutöötajate poolt teostatav töötaja tervise ülevaatus, konsultatsioon ja kontroll;
 • töötaja tervisedeklaratsiooniga tutvumine ja anamneesi kogumine;
 • töötaja individuaalne nõustamine lähtuvalt tervislikust seisundist;
 • töötaja terviseseisundi hinnang;
 • selgitused tervisekontrolli läbivaatuse ja terviseuuringute tulemuste kohta;
 • hinnang töökeskkonna või töökorralduse sobivuse kohta töötajale;
 • töötaja tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise väljaselgitatamine;
 • uuringute ja läbivaatuse alusel tehtav otsus töötaja sobivuse kohta antud ametikohal, mis tehakse töötervishoiuarsti poolt.

Vastavalt soovile lisame tervisekontrollile erinevaid teenuseid ja uuringuid (analüüsid, vaimse tervise spetsialisti konsultatsioon vm), mida tööandja peab enda töötajate tervise hoidmise seisukohast vajalikuks.

Kui Sul on mõni ettepanek või mure seoses tervisekontrolli läbiviimisega, palun pöörduda koheselt registratuuri või töötervise teenuse juhi poole.

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1105 (teenuse juht) / +372 333 1104 (õed)

E-post: tth@corrigo.ee