Koolitervishoid

Paljude kooliealiste laste jaoks on koolitervishoiuteenus kättesaadav ja oluline kokkupuutepunkt tervishoiuga. Koolis tervishoiuteenuste osutamine annab võimaluse jõuda regulaarselt enamiku kooliealiste lasteni, et ennetada tervisemurede tekkimist ja edendada tervislikke eluviise.
Tervisekeskus Corrigo osutab koolitervishoiu teenust Jõhvi valla territooriumil Jõhvi Põhikoolis, Jõhvi Kesklinna Koolis (end. Jõhvi Vene Põhikool), Jõhvi Gümnaasiumis ja Ida-Viru Kutsehariduskeskuses.

Koolitervishoiu teenust rahastab Tervisekassa ning see on tasuta kõigile statsionaarses õppevormis õppivatele kuni 19-aastastele (k.a) õpilastele.

Teenust osutame vastavalt Tervisekassa poolt kinnitatud koolitervishoiu tegevusjuhenditele.

Millega me tegeleme?

  • Viime koolides läbi meditsiinilist ülevaatust ehk tervisekontrolli – mõõdame õpilase pikkust, kaalume, kontrollime nägemist ja rühti, mõõdame vererõhku, jälgime lapse füüsilist arengut.
  • Tervisehäirete korral väljastame saatekirja pere- või eriarsti juurde.
  • Osutame esmaabi.
  • Teostame plaanipärast immuniseerimist vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale.
  • Korraldame koolisööklates kontrolli söögitegemise ja puhtuse üle.
  • Korraldame vastuvõttu terviseprobleemidega lastele ja vajadusel saadame arstile.
  • Nõustame ja informeerime lapse lähedasi ja koolipere liikmeid.
  • Tervisekasvatuse eesmärgil viime läbi profülaktilisi vestlusi tervislikust toitumisest, kehalisest aktiivsusest, hügieenist, suitsetamise kahjulikkusest, narkootikumidest ja paljust muust.
  • Õpetame lapsi väärtustama tervislikku ellusuhtumist ning regulaarset hoolitsemist oma tervise eest.

Kooliõdede kontaktid leiad siit.