Tugiisikuteenus

Teenuse sisuks on isiku abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu kohustuste täitmisel, asjaajamisel, õiguste teostamisel, toimetulekul raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas. Tugiisik on emotsionaalse toe pakkuja, abistaja asjaajamisel, kogemuste või teabe vahendaja jne.

Multiprobleemidega inimestena käsitletakse antud projektis paljude erinevate vajadustega tööealisi inimesi (alates 15 – 63 a) ja nende pereliikmeid, keda ei ole võimalik aidata kohalike omavalitsuste üksikteenuste/toetustega, sest inimesel on enam kui üks takistus, mis ei võimalda tulla toime igapäeva eluga.

Teenusele suunamine käib läbi Sotsiaalkindlustusameti koordinaatori (Enely Kullamäe, telefon 3433002, enely.kullamae@sotsiaalkindlustusamet.ee). Teenusele suunamise saamiseks palume võtta ühendust kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kes siis aitab korraldada esmase kohtumise projekti koordinaatoriga.

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1100
E-post: registratuur@corrigo.ee