Relvaloa taotleja tervisekontroll

Tervisekontrolli tegija

Tervisekontrolli teeb perearst, kaasates psühhiaatri ja vajadusel teised eriarstid.

Tervisekontrolli läbimine

Taotleja peab tervisekontrolli läbima mitte varem kui kolm kuud enne soetamisloa taotlemist või enne relvaloa taotlemist juhul, kui eelnevalt ei tule soetamisluba taotleda.

Tervisekontrolli tegemine

  • Taotlejal peab tervisekontrollile tulles kaasas olema isikut tõendav dokument ning alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms).
  • Enne tervisekontrolli läbimist esitab taotleja tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ning seejärel täidab tervisekontrolli kaardi tervisedeklaratsiooni osa. Taotleja kinnitab tervisekontrolli kaardi esimeses osas esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.
  • Tervisekontrolli tegija teeb või korraldab taotleja terviseseisundi tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud terviseuuringud ning kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardi teisele osale. Terviseuuringute tulemusi tõendavaid dokumente säilitatakse koos taotleja tervisekontrolli kaardiga.
  • Tervisekontrolli tulemusena teeb tervisekontrolli tegija kindlaks, kas taotlejal esineb või ei esine sätestatud tervisehäireid.
  • Tervisekontrolli tegija kannab tervisekontrolli alusel tehtud otsuse taotleja tervisekontrolli kaardi kolmandale osale.
  • Tervisekontrolli tegija tutvustab ja selgitab taotlejale tema tervisekontrolli terviseuuringute tulemusi ja tervisekontrolli alusel tehtud otsust ning võtab taotlejalt selle kohta tervisekontrolli kaardile allkirja.

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1105
E-post: tth@corrigo.ee