Koolitusele registreerimine

Koolitusele tuleb end eelnevalt registreerida:

 • Telefonidel +372 333 1105, +372 5804 3466
 • Saates koolitusel osalemise soovi aadressil tth@corrigo.ee

Koolituse eest tasumine

 • Peale koolitusel osalemiseks registreerimist saadetakse teile arve, mille tasumine on koolitusel osalemise eelduseks.
 • Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.
 • Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega arvel näidatud arveldusarvele Swedbank AS-is.
 • Kui arvet pole tähtajaks tasutud, on koolitajal õigus lülitada osaleja sellest koolitusest välja.

Koolitusest loobumine

 • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusettevõtet hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist.
 • Teavitada palume kas e-meili aadressil tth@corrigo.ee või telefonidel +372 333 1105, +372 5804 3466.
 • Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust.
 • Kui klient on registreerinud ennast koolitusele, kuid siiski ei ilmu koolitusele ning ei teata enda mitteilmumisest vähemasti 10 päeva ette, kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

 • Koolitajal on planeeritud koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.
 • Registreerunuid teavitatakse sellest kutses, mis saadetakse hiljemalt 3 kalendripäeva enne planeeritud koolituse toimumise kuupäeva.
 • Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses.