Hea teada!

Hea külastaja, siin lehel leiad infot perearsti vahetamise, ettepanekute, soovituste või kaebuste ja tagasiside esitamise osas.

Perearstile registreerumine ja perearsti vahetamine

 • Perearsti nimistusse registreerumiseks või perearsti vahetamiseks tuleb esitada enda eelistatud perearstile avaldus nimistusse võtmiseks. 
 • Esitage avaldus perearsti nimistusse registreerimiseks valitud perearstile (perearsti juures kohapeal, e-posti teel või tähitud kirjaga). Avalduse leiad siit.
 • Perearst saab võtta oma nimistusse uusi liikmeid inimese enda või lapsevanema või eestkostja avalduse alusel. Erandiks on vastsündinud, kes kantakse automaatselt oma ema perearsti nimistusse. See tähendab, et te ei pea vastsündinule perearsti saamiseks avaldust esitama. Avaldus tuleb esitada vaid juhul, kui soovite lapsele enda perearstist erinevat perearsti.
 • Perearst teavitab teid nimistusse registreerumisest või registreerumisest keeldumisest seitsme tööpäeva jooksul alates registreerimisavalduse esitamisest. Keeldumisel märgib perearst ka keeldumise põhjuse.
 • Uuele perearstile on vaja esitada väljavõte või koopia oma tervisekaardist eelmise perearsti juures.
 • Perearst võib keelduda inimese võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on täis (ühe perearsti nimistus võib olla kuni 2000 inimest või 2400 inimest, kui perearsti juures töötab ka abiarst) või kui rahvastikuregistri järgi ei ole inimese elukoht selle perearsti teeninduspiirkonnas.

Terviseamet, kooskõlastatult haigekassaga, võib lubada kõrvalekaldeid sõltuvalt piirkonna eripärast. Perearst võib inimese võtta oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, kui nimistusse kuulub ka pereliige. 

Perearst võib võtta oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, nimistu liikmete pereliikmeid, kui nad on rahvastikuregistri alusel registreeritud selle perearsti teeninduspiirkonda. Teeninduspiirkondade kohta saab infot Terviseametist.

Terviseamet võib määrata perearsti nimistusse alalise elukoha alusel neid inimesi, kes pole endale ise perearsti valinud. Terviseamet teavitab inimesi kirjalikult, et neile on määratud perearst.

Perearsti teeninduspiirkonda ja vabade kohtade olemasolu arsti nimistus saab vaadata Terviseameti kodulehelt.

Tagasiside

Kõigil Jõhvi Tervisekeskus Corrigo perearste külastavatel patsientidel on õigus esitada tagasisidet, ettepanekuid ja kaebusi.

Saadav info on vajalik teenuste osutamisel ning aitab meil vastu võtta otsuseid (ravi)kvaliteedi tõstmiseks.

Tagasiside, ettepanekute kui kaebusega on võimalik pöörduda meie poole järgmistel viisidel:

 • Otse registratuuri, kus on vastav tagasiside-blankett
 • E-posti vahendusel vabas vormis ning saata e-postile registratuur@corrigo.ee (märkides ära vajadusel juhtumi toimumise aeg)
 • Anonüümse tagasiside puhul edastatakse asjassepuutuvale asutusele informatsioon, kuid tagasisidele üldjuhul ei vastata. Kõigil muudel juhtudel vastame teile 10 tööpäeva jooksul alates info kättesaamise päevast. Kontaktandmetega ettepanekutele ja tunnustustele vastatakse siis, kui info esitaja on seda soovinud.

Kaebuste esinemisel on õigus pöörduda:

Meie asutuses

Eesti Haigekassasse 

 • helistades telefonile +372 669 6630 või 16363 (tööajad E-R 8:30-16:30)
 • e-posti teel: info@haigekassa.ee
 • posti teel: Lastekodu 48, 10144 Tallinn
 • kodulehe vahendusel www.haigekassa.ee

Terviseametisse 

 • helistades telefonile +372 943 500
 • e-posti teel: kesk@terviseamet.ee
 • posti teel: Paldiski mnt 85, 10617 Tallinn
 • kodulehe kaudu www.terviseamet.ee