Hea teada!

Hea külastaja, siin lehel leiad infot perearsti vahetamise, ettepanekute, soovituste või kaebuste ja tagasiside esitamise osas.

Perearstile registreerumine ja perearsti vahetamine

  • Perearsti nimistusse registreerumiseks või perearsti vahetamiseks tuleb esitada enda eelistatud perearstile avaldus nimistusse võtmiseks. 
  • Esitage avaldus perearsti nimistusse registreerimiseks valitud perearstile (perearsti juures kohapeal või e-posti teel). Avalduse leiad Tervisekassa kodulehelt või siit.
  • Perearst saab võtta oma nimistusse uusi liikmeid inimese enda või lapsevanema või eestkostja avalduse alusel. Erandiks on vastsündinud, kes kantakse automaatselt oma ema perearsti nimistusse. See tähendab, et te ei pea vastsündinule perearsti saamiseks avaldust esitama. Avaldus tuleb esitada vaid juhul, kui soovite lapsele enda perearstist erinevat perearsti.
  • Perearst teavitab teid nimistusse registreerumisest või registreerumisest keeldumisest üldjuhul seitsme tööpäeva jooksul alates registreerimisavalduse esitamisest. Keeldumisel märgib perearst ka keeldumise põhjuse.
  • Uuele perearstile on üldjuhul vaja esitada väljavõte või koopia oma tervisekaardist eelmise perearsti juures.
  • Perearst võib keelduda inimese võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on täis (ühe perearsti nimistus võib olla kuni 2000 inimest või 2400 inimest, kui perearsti juures töötab ka abiarst) või kui rahvastikuregistri järgi ei ole inimese elukoht selle perearsti teeninduspiirkonnas.

Perearst võib inimese võtta oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, kui nimistusse kuulub ka pereliige. 

Perearst võib võtta oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, nimistu liikmete pereliikmeid, kui nad on rahvastikuregistri alusel registreeritud selle perearsti teeninduspiirkonda. 

Info perearstide kohta:

Perearsti nõuandetelefon

Juhul, kui inimesel on tervisemure, aga perearst ei ole parajasti kättesaadav, tasub helistada perearsti nõuandetelefonile. Sellel telefonil nõustavad perearstid ja – õed ööpäevaringselt nii eesti-, kui ka vene keeles. Inglise keelset nõustamist osutatakse iga päev kella 15.00 kuni 17.00.

Perearsti nõuandetelefoni number on +372 634 6630 (helistades Eestist ja välismaalt) või lühinumber 1220. Nõuandetelefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiukorralduse küsimustes.

Pane tähele! Alates 2020. aasta jaanuarist saavad inimesed küsida perearsti nõuandetelefonilt isikustatud nõustamist. Et nõuandetelefoni arst saaks täpsemat tervisenõu anda, on inimese loal võimalik tal näha helistaja terviseandmeid nagu näiteks põetud haiguseid, määratud ravimeid  ja tehtud analüüse. Isikustatud nõustamise nõuandev arst edastab kogu nõustamise info digiloosse, et ka inimese perearst oleks kursis tema patsiendile muret teinud terviseseisundiga.

Rohkem infot nõuandetelefoni teenuste kohta leiate siit.

Tagasiside

Kõigil Jõhvi Tervisekeskus Corrigo perearste külastavatel patsientidel on õigus esitada tagasisidet, ettepanekuid ja kaebusi.

Saadav info on vajalik teenuste osutamisel ning aitab meil vastu võtta otsuseid (ravi)kvaliteedi tõstmiseks.

Tagasiside, ettepanekute kui kaebusega on võimalik pöörduda meie poole järgmistel viisidel:

  • otse registratuuri, kus on vastav tagasisidevorm
  • e-posti vahendusel vabas vormis ning saata e-postile registratuur@corrigo.ee (märkides ära vajadusel juhtumi toimumise aeg)
  • anonüümse tagasiside puhul edastatakse asjassepuutuvale asutusele informatsioon, kuid tagasisidele üldjuhul ei vastata. Kõigil muudel juhtudel vastame teile 10 tööpäeva jooksul alates info kättesaamise päevast. Kontaktandmetega ettepanekutele ja tunnustustele vastatakse siis, kui info esitaja on seda soovinud.

Kaebuste esinemisel on õigus pöörduda

Meie tervisekeskusesse

Tervisekassasse

Terviseametisse