Pereterapeut

Psühholoogilise nõustamise (sh perenõustamise) teenuste eesmärgiks on aidata isikul saavutada paremat arusaamist endast, oma võimetest, situatsioonidest, analüüsida ja lahendusi otsida kriisidele ja probleemidele, mis takistavad toimetulekut. Tõsta isiku toimetuleku- ja kohanemisvõimet ja enesehinnangut. Perenõustamine on nõustamine ja juhendamine ning psühhoterapeutiline abi inimsuhete, pereelu ning laste kasvatamisega seotud küsimustes.

Alates 2018.aastast alustas Tervisekeskus Corrigo pereteraapia teenuse osutamist ainsana Ida-Virumaal.

Pereterapeudi vastuvõtu eesmärk on parandada kogu perekonna toimimist ning suurendada lähedust ja pereliikmete rahulolu. Fookus seatakse ka individuaalsetele vajadustele peresüsteemis.

KÄSITLETAVAD PROBLEEMID

  • konfliktid perekonnas
  • laste ja teismeliste käitumisprobleemid, õpiraskused, depressioon, ärevus, ennastvigastav käitumine
  • psüühilised probleemid
  • kärgpere probleemid
  • lahutus
  • vanemlike oskuste puudulikkus
  • traumad, surm, kaotus, lein
  • sõltuvusprobleemid
  • perekonna arengukriis

Mitu korda ning kui sagedasti on vaja teraapias käia, oleneb olukorrast, milles pere parasjagu on.

Esimesel kohtumisel terapeudiga on mõistlik kohtumiste arv ning eesmärk kokku leppida. Tavaliselt toimub pereteraapia kord kuus või paari-kolme nädala järel. Kui perekond on suures kriisis, võivad kohtumised toimuda ka kord nädalas. Pereteraapia seanss kestab 1,5 tundi.

Teenust osutab paari- ja pereterapeut Olga Ignatovets, kellel on pikaajaline ja mitmekülgne töökogemus peredega.

Olga Ignatovets on omandanud 2011. aastal Läti Ülikoolis sotsiaaltöö rakenduskõrghariduse, läbinud 2017-2018 MDFT (Mitmedimensiooniline pereteraapia) programmi ja 2018-2021 süsteemse perekonnapsühhoteraapia väljaõppe (Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus, Tartu).
Oma töös kombineerib ta pereteraapiat, skeemiteraapia ja emotsiaonaalselt fokusseeritud teraapiaga.
Peale pereteraapia kolmeaastase väljaõppe lõpetamist läbib Olga Ignatovets pereterapeudina superviseeritavat praktikat.
Olga on Eesti Pereteraapia Ühingu ja Eesti Sotsiaaltöö Ühingu liige.

LISAINFO JA BRONEERIMINE:

Telefon: +372 333 1100
E-post: registratuur@corrigo.ee