Perenõustamine

Psühholoogilise nõustamise (sh perenõustamise) teenuste eesmärgiks on aidata isikul saavutada paremat arusaamist endast, oma võimetest, situatsioonidest, analüüsida ja lahendusi otsida kriisidele ja probleemidele, mis takistavad toimetulekut. Tõsta isiku toimetuleku- ja kohanemisvõimet ja enesehinnangut. Perenõustamine on nõustamine ja juhendamine ning psühhoterapeutiline abi inimsuhete, pereelu ning laste kasvatamisega seotud küsimustes.

Alates 19.02.2018 alustas Tervisekeskus Corrigo osutama ainukesena Ida-Virumaal pereterapeudi teenust.

Pereterapeudi vastuvõtu eesmärk on parandada kogu perekonna toimimist ning suurendada lähedust ja pereliikmete rahulolu. Fookus seatakse ka individuaalsetele vajadustele peresüsteemis.

Käsitletavad probleemid:

  • Konfliktid perekonnas
  • Laste ja teismeliste käitumisprobleemid, õpiraskused, depressioon, ärevus, ennastvigastav käitumine
  • Psüühilised probleemid
  • Kärgpere probleemid
  • Lahutus
  • Vanemlike oskuste puudulikkus
  • Traumad, surm, kaotus, lein
  • Sõltuvusprobleemid
  • Perekonna arengukriis

Mitu korda ning kui sagedasti on vaja teraapias käia, oleneb olukorrast, milles pere parasjagu on.

Esimesel kohtumisel terapeudiga on mõistlik kohtumiste arv ning eesmärk kokku leppida. Tavaliselt toimub pereteraapia kord kuus või paari-kolme nädala järel. Kui perekond on suures kriisis, võivad kohtumised toimuda ka kord nädalas. Pereteraapia seanss kestab 1,5 tundi.

Teenust osutab Eestis väga hinnatud ja tunnustatud pereterapeut, TLÜ Rakvere Kolledži lektor, psühhoterapeut ja Gordoni perekooli koolitaja Pille Murrik, kellel on suur kogemus ja oskus põimida teooria eluliste näidete ja ülesannetega.

Pille Murrik, lõpetanud 1987. aastal Tartu Ülikooli ravi eriala ja 1999. aastal Rootsi Moreno Instituudis psühhodraama terapeudi eriala. Läbinud aastatel 1994-1997 süsteemse perekonnapsühhoteraapia väljaõppe (Eesti Pereteraapia Ühing) ja on alates 2002. aastast NLP Master Practitioner.

Käesoleval ajal alushariduse õppetooli lektor Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis ja tegutseb pereterapeudina. Lisaks tegutsenud 15-aastat lapsevanemate koolitajana (Gordoni Perekool). Alates 2010. aastast viib läbi PREP-paarisuhtekoolitusi.

Pille Murrik on Eesti Pereteraapia Ühingu ja Eesti Psühhodraama Ühingu liige.

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1100
E-post: registratuur@corrigo.ee