Esmaabikoolitus

Esmaabikoolitus koostatakse õppemahuga 6 või 16 tundi vastavalt kursuse eesmärgile.

Koolitust viivad läbi atesteeritud lektorid. Olemas on kaasaaegsed vahendid teoreetiliseks ja praktiliseks õppeks.

Kursust on võimalik tellida nii eesti kui vene keeles asutusesisese koolitusena üle kogu Eesti.

Koolituse eesmärk

Anda teadmisi ja praktilisi oskusi tegutsemiseks kannatanuga õnnetuse või äkkhaigestumise korral.

Esmaabiandjaks saab olla ainult asjakohast koolitust saanud töötaja.

Esmaabiandjale korraldab väljaõppe tööandja. Koolituse sisu on määratud tervise- ja tööministeri määrusega nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.

Esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse võib läbi viia täienduskoolitusasutuse pidaja vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele.

Tööandja peab korraldama ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe tööandja kulul hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest.

Esmaabi andmise esmane väljaõpe peab olema vähemalt 16-tunnine. Iga kolme aasta järel tuleb esmaabiandja suunata täiendusõppele.

Väljaõppe ja täiendusõppe ajal tuleb esmaabiandjale maksta keskmist tööpäevatasu.

Vastavus

Koolitus vastab EV Sotsiaalministeeriumi 14.12.2010 määrusele nr 80 “Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded”.

Koolitus vastab EV Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018 nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses.”

Hind:

Esmaabi põhikoolituse hind ühele õppijale – 74.40 € (16 tundi) sis. KM
Esmaabi täiendkoolituse hind ühele õppijale – 48.00 € (6 tundi) sis. KM

Kursusest osavõtjail palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Selga panna mugav riietus praktiliste ülesannete sooritamiseks.

Esmaabikoolitus lõpeb osaleja teadmiste kontrolliga, mille järgselt väljastatakse tunnistus.

Lisainfo ja broneerimine:

Telefon: +372 333 1105
E-post: tatjana.aalund@corrigo.ee