Taastusravi osakond


Taastusravi arsti vastuvõtt
 • Esmakordsel vastuvõtul hindab taastusravi arst kliendi tervislikku seisundit ja toimetulekut igapäevatoimingutega ning selgitab välja taastusravi vajaduse.
 • Taastusravi arst nõustab klienti ning koostab raviplaani.
 • Taastusravi arst suunab kliendi edasi füsioterapeudi või taastusravi õe, vajadusel ka teiste spetsialistide vastuvõtule.
 • Kuna soovime kliendile pakkuda võimalikult kvaliteetset teenust, töötavad taastusravi arst, füsioterapeudid ja taastusravi õed meeskonnana. Meile on oluline pidev infovahetus meeskonnaliikmete vahel. Võimalusel viibib füsioterapeut või taastusravi õde koos kliendiga arsti vastuvõtul, osaleb hindamises ja raviplaani koostamises.

Füsioterapeudi teenus

 • Üldjuhul suunatakse klient füsioterapeudi juurde koheselt peale arsti vastuvõttu.
 • Füsioterapeut hindab kliendi rühti ja kehahoiakut, kõndi, liigutusmustreid, liigesliikuvust, lihasjõudu, tasakaalu, sensoorseid funktsioone jne. ehk viib läbi füsioterapeutilise hindamise.
 • Füsioterapeutilise hindamise abil kogutud andmed on aluseks teraapia eesmärkide püstitamisele ja teraapia planeerimisele ning tulemuste hindamisele.
 • Kuna kaasaegses taastusravi käsitluses ei ole patsient passiivne ravi saaja vaid aktiivne raviprotsessis osaleja,  kasutame põhilise terapeutilise sekkumise vahendina liikumisravi ja patsiendi nõustamist, abistame abivahendite kohandamisel. Selline lähenemine tagab võimalikult head ja kestvad tulemused.
 • Vajadusel kasutame lisaks liikumisravile väiksemas mahus ka massaaži, mudaravi, aparaatse füsioteraapia protseduure, valgusravi ning soolakamberravi.

Huvitavat
 • Meie spetsialistid täiendavad end pidevalt erinevatel koolitustel, osalevad konverentsidel ja erinevates projektides. Lisaks toimuvad meil regulaarselt  sisekoolitused.
 • Ühena vähestest tervishoiuasutustest Ida-Virumaal kasutame me ravis Norras välja töötatud Redcord (endine nimi TerapiMaster) süsteemi. Tegemist on nn ripplingteraapiaga, mis tagab kliendi turavalisuse, liigutuste vabaduse ning seega maksimaalselt aktiivse osavõtu teraapiast. Redcord kontseptsiooni kasutamine on meil aidanud saavutada väga häid tulemusi erinevate selja- ja õlaprobleemide ravis. Laste arendusravis kasutame Redcord süsteemi sensomotoorse arengu soodustamiseks. Meie füsioterapeudid on läbinud koolituse vastavalt rahvusvahelistele nõuetele ning omavad vastavat sertifikaati.
 • Meil on kasutuses ka jaapanlasest kiropraktiku Kenzo Kase poolt välja töötatud ning viimaste aastate jooksul Eestisse jõudnud kinesioloogiline teipimine. Meetod aitab stabiliseerida lihas- ja liigesstruktuure, alandab põletikku, turset ja valu, tugevdab nõrku lihaseid ja lõdvestab ületoonuses lihaseid. Kinesioloogilise teipimise abil on võimalik kiirendada taastumist ülekoormusvigastustest, traumadest, operatsioonidest ja teatud juhtudel aitab see isegi operatsiooni vältida või edasi lükata.  Meie füsioterapeudid on läbinud kinesioloogilise teipimise alg- ja jätkukoolituse, koolituse kinesioloogilisest teipimisest lümfiteraapias ja kinesioloogilise teipimismeetodi kasutamisest spordis.
 • Lisaks pakume teile tasuliste teenustena erinevaid aparaatse füsioteraapia protseduure.


Kui vajate taastusravi

Vaata ka:

Taastusravi kasulik info