Naloksoonipõhine sekkumine


Teenuse nimetus

Naloksoonipõhine sekkumine

Teenuse kirjeldus

Naloksoon on ravim, mida kasutatakse vastumeetmena opioidide (fentanüüli, heroiini, metadooni, morfiini) mürgistuse / üledoosi korral.

Kahjude vähendamise teenuseid pakkuv organisatsioon (Corrigo):

Informeerib kõiki kliente võimalusest osaleda naloksooni kasutamise koolitusel üledoosidest tingitud surmade vähendamiseks.

Moodustab naloksooni kasutamise koolitusel osalevate isikute rühmad.

 

Sihtgrupp

Süstivad narkomaanid ja nende poolt nimetatud lähedased

Hinnakiri

Patsiendile tasuta

Kasulik info

 Koolitus toimub 1 x kuus. 

Vastuvõtuaeg

E-R 8.00-17.00

Vastuvõtukoht

 

Corrigo OÜ

Jaama 34, Jõhvi

Teenusele registreerumine

Telefon 333 1110

Kodulehekülg www.corrigo.ee

Jaama 34, Jõhvi