Jõhvi Noorukite ravi ja rehabilitatsioonikeskus (JNRK) lõpetab töö 30.06.2018

Noorukite rehabilitatsiooniteenust puudutavate küsimuste korral palume pöörduda:

Aljona Kurbatova

Tervise Arengu Instituut

Nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja

e-mail: aljona.kurbatova@tai.ee

tel: 6593975


Kinnise lasteasutuse teenust puudutavate küsimuste korral:

Egle Välba

Juhtivspetsialist

Rehabilitatsiooni talitus

Ekspertiisi ja sotsiaalteenuste osakond

Sotsiaalkindlustusamet

e-mail: egle.valba@sotsiaalkindlustusamet.ee

tel: 57703686