Nõustamis- ja süstlavahetusteenus


Teenus on suunatud nakkuste leviku tõkestamisele ning veenide kahjustamise vähendamisele. Kaudne eesmärk on uimastisõltlaste motiveerimine tulevikus uimastitest loobuma ning ravile pöörduma.

Teenused:

  • klientidele süstalde ja nõelte vahetuse teostamine, selgitades süstalde korduvkasutamise ja teistega jagamise ohtlikkust.
  • süstivatele narkomaanidele informatsiooni sh kirjalike teabematerjalide jagamine abisaamise võimalustest, süstlavahetuspunktide (SVP) aadressidest ja lahtiolekuaegadest, ohutumast süstimisest, verega ülekantavate nakkuste ja üledooside vältimisest.
  • klientide nõustamine (HIV, B- ja C-hepatiidi levikuteed ja nendest nakkustest hoidumise võimalused, turvaline süstimine, turvaline seksuaalkäitumine, emalt-lapsele HIV-nakkuse ülekandmise vältimise võimalused, ravi- ja rehabilitatsioonivõimalused jne).
  • kondoomide jagamine ja turvaseksi propageerimine.
  • esmas- ja korduvkülastajate registreerimine ja kliendikaardisüsteemi kasutamine.
  • esmas- ja korduvkülastajate anketeerimine vastavalt riiklikule seire ja hindamise plaanile.
  • süstivate narkomaanide psühhosotsiaalne toetamine ja vajadusel soovitamine pöörduda tervishoiuteenuse osutajate poole nende probleemide lahendamiseks.
  • vabatahtliku HIV-testimise võimaluste selgitamine.
  • motiveeritud kontingendi väljaselgitamine, kes oleks valmis liituma ravi- ja rehabilitatsiooni progammiga vabanemaks oma sõltuvusest ning nende suunamine ravi- ja rehabilitatsioonikeskustesse.
  • HIV- positiivsete süstivate narkomaanide motiveerimine loobuma süstimisest ja vajadusel üle minema sama narkootilise aine teistele manustamisviisidele või asendusravile.


Oleme avatud:

E - R   8-16


Täiendavat infot saab telefonil  3331110