Kuulmiskeskus


Teenuse eesmärk:
Kuuldeaparaatide kohandamine kuulmispuudega inimestele.

Sihtrühm:
Kehtivat rehabilitatsiooniplaani ja abivahendikaarti omavad kuulmispuudega inimesed ning üle 65 a vanused abivahendikaarti omavad vaegkuuljad.

Teenused: kuuldeaparaadi valik ja kasutamise õpetamine, patsiendi ja tema lähedaste nõustamine toimetulekuks erinevates kuulmisolukordades. Müüakse patareisid ja otsikuid.

Vastuvõtt on aadressil Jaama 34, Jõhvi.

Samuti on võimalik teenust saada üks kord kuus neljapäeviti ka Narvas. 

Registreerida saab telefonil 3331100 või www.corrigo.ee veebilehel asuva registratuuri kaudu.

 Kuuldeaparaadi saamiseks kaasa võtta:

  • arsti suunamiskiri kuulmisaparaadi näidustuse kohta või kehtiv rehabilitatsiooniplaan Sotsiaalkindlustusametist järjekorra saabumise teade
  • isiklik abivahendikaart
  • visiiditasu 10.00 EUR
  • kuulmisaparaadi väljaostmiseks vajaminev summa olenevalt aparaadist vastavalt kehtivale hinnakirjale


Tel. 3331100; aadress: Jaama 34, Jõhvi

registratuur@corrigo.ee