Pakume koostöös Sotsiaalkindlustusametiga erinevaid nõustamisteenuseid


Projekti sihtgrupiks on mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes tööealised inimesed (15 eluaastast kuni vanaduspensioni eani) ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse võimalustest (toetused, teenused).

Nõustamisteenuste saamiseks tuleb isikul pöörduda projekti piirkondliku (elukoha) koordinaatori või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Koostöö omavalitsuse sotsiaaltöötaja, projekti koordinaatori ja teiste võrgustikupartneritega (OÜ Corrigo) toimub juhtumipõhise võrgustikutöö meetodeid rakendades.

Projekti läbi osutatakse OÜ Corrigos toimetulekuraskustes inimestele järgmiseid nõustamisteenuseid:

  • Psühholoogiline nõustamine -  aitab inimesel paremini aru saada iseendast, oma võimetest ja situatsioonidest, et analüüsida ja lahendusi otsida isiklikus elus tekkinud kriisidele ja probleemidele. Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on edendada inimese iseseisvust, toetudes tema isiklikele ressurssidele ja kompetentsidele.
  • Juristi nõustamine -  eesmärgiks on juriidilise õigusabi osutamine ja nõustamine kõikides juriidilistes küsimustes, tulenevalt Kliendi probleemistikust. Jurist selgitab välja vajalikud asjaolud, tutvub olemasolevate dokumentidega ning vajadusel aitab koostada dokumentatsiooni. Samuti jagab informatsiooni probleemi lahendamise perspektiividest ning võimalikest viisidest.

Nõustamist ja tuge võivad vajada:

  • Isikud, kellel on majanduslikud toimetulekuraskused, sh võlad
  • Terviseprobleemidega isikud
  • Töötud, sh pikaajalised, heitunud
  • Töiste kutseoskusteta  isikud
  • Väheste sotsiaalsete oskuste, kogukonna/perekonna toetuseta isikud
  • Eesti keelt mittevaldavad
  • Kriminaalhooldusel olevad isikud

OÜ Corrigo kontakt: Marika Kulbre, tel: 333 1112, email: marika.kulbre@corrigo.ee

Ida-Virumaa Sotsiaalkindlustusameti kontak: Enely Kullamäe, tel: 337 9712, email: enely.kullamae@sotsiaalkindlustusamet.ee

Pakume teenuseid OÜ Corrigos, Jaama 34

Registreeru teenustele või küsi lisainfot!