Tasulised teenused


Lisaks haigekassa poolt rahastatavatele teenustele pakub OÜ Corrigo ka tasulisi teenuseid.

Tasulist tervishoiuteenust osutatakse patsiendile järgmistel juhtudel

 1. Patsient soovib saada tervishoiuteenust varem, kui seda võimaldab Eesti Haigekassa poolt eraldatud lepingumahust lähtuv järjekord.
 2. Patsient soovib kontrollida ise oma tervisenäitajaid.
 3. Saatekirjata patsient soovib eriarsti vastuvõttu erialadel, kus kehtib saatekirja nõue.
 4. Tervishoiuteenus ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu.
 5. Tervishoiuteenust soovib saada Eesti Haigekassas kindlustamata isik.


Tasuliste tervishoiuteenuste osutamise tingimused

 1. Tasulistele teenustele võib patsient ennast registreerida telefoni teel, kohale tulles või meili teel.

 2. Tasulisi teenuseid osutatakse nii haigekassas kindlustatud kui kindlustamata patsientidele.

 3. Tasulistele teenustele tulles tasub patsient teenuse eest registratuuris enne teenuse osutamist.

 4. Tasulisele teenusele tulles ei pea patsient omama saatekirja.

 5. Tasulise vastuvõtu puhul peab isik tasuma kõikide talle osutatud uuringute ja protseduuride ja muude teenuste eest ise. Nimetatud teenuste eest patsiendi tasutud summasid Eesti Haigekassa patsiendile ei hüvita.

 6. Juhul, kui patsient ostab tasulist teenust, kehtib tervishoiuteenustele OÜ Corrigo poolt kehtestatud hinnakiri.

 7. Tasuliste teenuste hinnakiri asub registratuuris, kodulehel ja fuajee infostendil.

 

Tasuliste teenuste hinnakiri SIIN