Töötervishoid

Tervisekeskus Corrigo – Sinu ettevõtte partner mitte ainult rutiinses tervisekontrollis, vaid ka tööstressi vältimisel ning töötajate vaimse- ning füüsilise tervise hoidmisel ja arendamisel, mis kogumikuna viivad Sinu ettevõtte uuele tasemele.

Töötervishoiu osakond pakub asutustele ja eraisikutele töötervishoiuteenust.
Töötervishoiu peaeesmärk on töötaja tervise regulaarne jälgimine tööprotsessis, ennetuslik tegevus kutsehaiguste vältimiseks, tööst põhjustatud kutsehaiguste õigeaegne diagnoosimine ning töötaja ravile suunamine.